Reglement Open Kempisch Kampioenschap 2019!!

Reglement Open Kempen Kampioenschap

MC de Wielewaal – MC Oirschot – MCC de Kempen 2019

Tijdens de motorcrosswedstrijden om het Open Kempenkampioenschap georganiseerd door MCC de Kempen, MC Oirschot en MC de Wielewaal wordt gereden volgens de reglementen van de KNMV. Als aanvulling op die reglementen gelden de volgende regels en bepalingen:
1. Iedere deelnemer moet minimaal in het bezit zijn van een geldige KNMV basislicentie en/of een MON-trainingspas. Bij inschrijving moet dit document getoond kunnen worden.
Rijders met een buitenlands startbewijs (VLM-MCLB etc.) dienen bij inschrijving een MON Daglicentie aan te vragen. Daarnaast dient men voor de wedstrijden in Eersel in het bezit te zijn van de trainingspas 2019 van deze vereniging. Deze kan ter plaatse aangevraagd worden.

2. In alle klassen wordt de tijdwaarneming gedaan met behulp van MyLaps. Zonder goed werkende transponder wordt u niet in de uitslagen opgenomen.
Als wij in de juryruimte geen transpondersignaal van uw transponder binnen krijgen ligt dat niet aan ons. In dat geval komt u dus ook niet voor in de uitslagen.

3. Voor alle wedstrijden hanteren we de volgende klassen. Onder voorbehoud van het aantal deelnemers wordt gereden in de volgende samengestelde groepen. Maximaal 40 rijders per groep.
De organisatie behoudt zich het recht voor om klassen en/of groepen bij elkaar te voegen als zij dit zinvol, danwel noodzakelijk acht. Er wordt gereden in de volgende onderstaande groepen. Op de wedstrijddag zelf kunnen afhankelijk van het aantal inschrijvingen hier nog wijzigingen in plaatsvinden.
We streven ernaar een zo gelijkwaardig mogelijke klassenindeling te creëren. Hiermee trachten we de veiligheid op de baan te vergroten en spannende manches te bereiken. De organisatie kan indien men dit noodzakelijk acht afwijken op onderstaande wedstrijdindeling.
Uitslagen en klassementen worden opgemaakt voor onderstaande klassen;

Groep, Klasse, Opmerkingen

Groep 1
8 min. + 1 R.
50cc Hobby
50 cc startbewijs
65 cc opstap
Rijden op ingekorte baan.
Transponder verplicht voor eindklassering.

Groep 2
10 min. + 1 R.
65cc kleine wielen hobby
65cc grote wielen hobby
65cc kl. wielen startbewijs
65cc gr. wielen startbew.
Hobbyrijders en KNMV DMX rijders
MON + KNMV + buitenlandse Startbewijshouders

Groep 3
12 min. + 1 R.
85cc kleine wielen hobby
85cc grote wielen hobby
85cc kl. wielen startbewijs
85cc gr. wielen startbew.
Hobbyrijders en KNMV DMX rijders
MON + KNMV + buitenlandse Startbewijshouders

Groep 4
12 min. + 1 R.
Veteranen
Leeftijd min. 40 jaar in 2018

Groep 5
15 min. + 1 R.
Quads
Bij minimaal 5 voorinschrijvingen per wedstrijd

Groep 6
15 min. + 1 R.
125cc Hobby
MON: Jeugd, Junioren en senioren
KNMV DMX (minus zie startbewijs)

Groep 7
15 min. + 1 R.
250cc Hobby
MON: Jeugd, Junioren en senioren
KNMV DMX (minus zie startbewijs)

Groep 8
15 min. + 1 R.
500cc Hobby
MON: Jeugd, Junioren en senioren
KNMV DMX (minus zie startbewijs)

Groep 9
15 min. + 1 R.
MX Startbewijshouders
MON: Nationalen en Inters
KNMV alle startbewijshouders + in 2018 DMX top 10 einduitslag v.a. 125cc
4. Startnummers worden bij inschrijving uitgegeven en gelden voor alle wedstrijden. Degene die het eerste komt met zijn/haar startnummer houdt het recht op dit nummer voor alle volgende wedstrijden. Iedereen rijdt alle wedstrijden dus met hetzelfde nummer. Bij uw inschrijving bent u verplicht ook uw transpondernummer door te geven. Zonder transpondernummer wordt u niet op de inschrijvingslijsten geplaatst en kunt u dus meedoen buiten mededinging.

5. Bij inschrijving toegewezen rijnummers moeten aan drie zijden van de motor duidelijk zichtbaar, zulks naar het oordeel van de jury, zijn aangebracht. Rijders met, naar het oordeel van de jury, onvoldoende leesbare nummers worden niet opgenomen in de uitslag. Dit ondanks de aanwezigheid van een transponder. Wij doen dit als service aan het publiek zodat zij de wedstrijd beter kunnen volgen.
6. De puntentoekenning is als volgt: Per manche krijgt de 1e – 25 pnt, de 2e – 22 pnt, de 3e – 20 pnt, de 4e – 18 pnt, de 5e – 16 pnt, de 6e – 15 pnt, de 7e – 14 pnt, de 8e – 13 pnt, de 9e – 12 pnt. enz.
7. Startopstelling bij elke wedstrijd: 1e manche op basis van loting. De 2e manche op basis van de uitslag van de 1e manche.
8. Per wedstrijd wordt een dagklassement opgemaakt en zijn er bekers voor de eerste drie uit het dagklassement in elke jeugdklasse. Voor deelnemers in de klassen; veteranen, Quads, en vanaf 125 cc zijn er waardebonnen als prijzen.
Alle deelnemers met werkende transponder rijden mee voor het dagklassement.
9. Wedstrijddata 2019

Wedstrijddata
14 april
Reusel

16 juni
Eersel

30 juni
Oirschot

1 september
Reusel

15 september
Eersel

27 oktober
Oirschot
incl. uitreiking Eindklassement

10. Alle rijders dingen mee voor het eindklassement dat wordt opgemaakt na de laatste wedstrijd. Alle manches in het open Kempenkampioenschap welke georganiseerd worden door MCC de Kempen, MCO Oirschot en MC de Wielewaal tellen mee voor het eindklassement.
Om opgenomen te worden in het eindklassement dient men bij iedere organiserende vereniging minimaal 1x deelgenomen te hebben.
11. Tijdschema Oirschot, Reusel en Eersel (onder voorbehoud)

Tijdschema
08:00 – 09:00
Inschrijven
09:30 – 11:00
Training per groep op volgorde van groep (8 min. per groep)
11:00 – 11:30
Pauze – schuiven korte baan
11:30 – 13:45
1e  manches
13:45 – 14:15
Pauze – schuiven korte baan
14:15 – 16:30
2e Manches
17:00
Prijsuitreiking

12. Inschrijfkosten

Eigen leden organiserende vereniging: NTB
Leden bezoekende club : 10,-
Niet leden en trainingsleden: 15,-

13. Prijsuitreiking iedere wedstrijd zo snel mogelijk na afloop van de laatste manche.
De prijsuitreiking van het eindklassement over alle wedstrijden volgt direct na de prijsuitreiking van de laatste wedstrijd.
14. U bent verplicht om het rennerskwartier netjes achter te laten en het afval mee naar huis te nemen.
15. In het geval dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding in samenspraak met de drie organiserende verenigingen.
WIJ HOPEN WEDEROM OP GEZELLIGE, SPANNENDE EN SPORTIEVE WEDSTRIJDEN.

MC Oirschot – MCC de Kempen – MC de Wielewaal